top of page
vermogen tot aansluiten én afstand houden

Sinds 1990 ben ik werkzaam als organisatie- en bestuursadviseur. De laatste jaren word ik voornamelijk betrokken bij vraagstukken omtrent de bestuurbaarheid van organisaties, veelal in het domein onderwijs en onderzoek.

Opdrachtgevers kenschetsen mijn stijl als de betrokken buitenstaander, gericht op samen puzzelen, eerder vragend dan stellend, verbindend tegendenker, meer de ander laten excelleren dan zelf op de voorgrond

Ontwikkelingsgang
 • gestart met focus op strategie en structuur: Wat zou u moeten doen?

 • verbreed naar tactiek van de realisatie: Wat is er voor nodig om dat ook echt voor elkaar te krijgen?

 • verdiept naar bestuurlijke effectiviteit: Wat vraagt dat van jou als bestuurder/ van jullie als bestuurlijke team?

 

Werkwijze

Hoewel elke situatie uniek is heb ik altijd aandacht voor biografie van organisatie en betrokken personen. Daarbij hanteer ik een systemische manier van kijken naar rol/belang/positie van betrokkenen en betrokken gremia/onderdelen van de organisatie.

 

Domeinen

Ik werk voornamelijk voor bestuur en directie in organisaties van onderwijs en onderzoek

 • Universiteiten, Hogescholen, ROC’s

 • Wetenschappelijke onderzoeksinstituten

 • Aan onderwijs/onderzoek gerelateerde organisaties

Vraagstukken omtrent bestuurbaarheid van organisaties kom ik in vier hoedanigheden tegen:

Gezamenlijk in beweging

het met bestuur, management en medewerkers vormgeven aan gezamenlijke ambities

 

Het besturingsmodel in de praktijk

het inrichten en werkend krijgen c.q. houden van het besturingsmodel

 

De integrale bedrijfsvoering

het in samenhang inrichten en moderniseren van zowel primair proces als ondersteuning

 

Effectiviteit van bestuurders en directeuren

het optreden als persoonlijk sparringpartner voor (vaak nieuw benoemde)
bestuurders en directeuren

ADVIES
DE OPDRACHTEN
DE ADVIESPRAKTIJK
 • bedrijfseconoom uit Rotterdamse school (’83-’90)

 • afgestudeerd bij Cees Zwart, ontwikkelingskunde

 • vak geleerd (van krullenjongen tot aandeelhouder) in jong, ondernemend adviesbureau JBR Management Consultants,

 • praktijk gecultiveerd binnen Condroz Consulting Group, een samenwerkingsverband van collega’s die na het leidinggeven aan adviesteams weer zelf met opdrachtgevers aan het werk wilden,

 • vak ontwikkeling: verschillende intervisiegroepen met vakgenoten, diverse leergangen (van EROM tot RINO), jury OOA-boekenprijs

 • LinkedIn - Black Circle
 • White LinkedIn Icon

Voor informatie of een afspraak

neem contact op met Paul Vergeer

 

Nic. De Roeverstraat 1

1093 KH Amsterdam

06 - 53 34 09 73

paul [@] paul-vergeer.nl

 

CONTACT
bottom of page