top of page
  • procesmanagement van strategische heroriëntatie universiteit in samenwerking met CvB

  • begeleiden traject van ambitie-ontwikkeling hogeschool met als opbrengst een werkagenda voor de organisatie en een nieuwe (samen-) werkwijze voor het CvB/directie

  • sparringpartner CvB directeuren van ROC in proces van groepsontwikkeling

  • begeleiden van directeur en mt van de dienst Finance in een verbetertraject, uitmondend in een aanpassing van de organisatieopzet

  • voorbereiden en voorzitten van faculty meeting inzake heroverweging facultaire strategie

  • sparringpartner voor wetenschappelijk directeur in proces van instituutsontwikkeling

  • organiseren en leiden van een hooglerarenconferentie over toekomst Bachelor-programma

bottom of page