top of page

Effectiviteit van bestuurders en directeuren

  • verschillende ‘sneller effectief trajecten’ in eerste 100 dagen met o.a. nieuwe rector, decaan, hoogleraar, directeur bedrijfsvoering, secretaris universiteit

  • begeleiden intervisie trajecten deelnemers leergang Universitair Leiderschap

bottom of page