top of page
  • procesbegeleiding ontwikkelen toekomstvisie universitaire ondersteuning, in samenwerking met secretaris universiteit,

  • begeleiden van transitie van studentondersteuning in universiteit, als combinatie van reorganisatie en digitalisering dienstverlening

  • ontwikkelen businessplan universiteitsbibliotheek op basis van bezuinigingsdoelstelling

  • onderzoek naar functioneren facultaire ondersteuning tegen achtergrond van oplopende werkdruk en klachten vanuit primair proces

  • procesdoorlichting facultair onderwijsbureau met als opbrengst vereenvoudiging ondersteunend- én onderwijsproces

  • vertalen van besturingsmodel in fusiefaculteit naar nieuwe werkwijze voor de ondersteuning

  • voorbereiden en voorzitten heisessie van MT van faculteit inzake het realiseren van bezuiniging op wetenschappelijk personeel

  • reorganisatie facultair onderwijsbureau

bottom of page