top of page

Het besturingsmodel in de praktijk

  • doorbreken patstelling tussen CvB en Decanen over nieuwe besturingsfilosofie universiteit

  • oplossen van vertrouwenscrisis tussen deelnemende kennisinstellingen in jong samenwerkingsinstituut

  • vlottrekken van conflict rondom besturing van een wetenschappelijk instituut in nasleep van fusie

  •  sparringpartner voor wetenschappelijk directeur in spanningsveld tussen bestuur en groepsleiders

  • evalueren samenwerking tussen Raad van Toezicht en CvB

  • doorbreken patstelling tussen hoogleraren in discussie over toekomst van de afdeling

  • organiseren en begeleiden van ‘mid-term review’ door Universitair Management team (CvB, decanen/directeuren), zowel inhoudelijk als wat betreft eigen rol en functioneren

bottom of page